2019. október 13.

Szlahó Csaba polgármester

KEDVES VECSÉSI BARÁTAIM!

Eltelt öt év, közösségünk most újra képviselőket és polgármestert választ. A város polgármestereként, képviselőtársaimmal együtt az elmúlt évtizedben örömmel szolgáltuk Vecsés fejlődését.

Sorra szépültek meg tereink, parkjaink és intézményeink. A közösen kidolgozott „Sportos és Egészséges Város” program nemcsak a közelmúlt, hanem a jövő fejlesztéseit is meghatározza. Mindezt pedig úgy valósítottuk meg, hogy Vecsés költségvetése mindvégig biztos lábakon állt.

Persze tennivaló és kihívás akad még bőven, ezért is dolgozunk már az új programunkon, amit már eljuttatunk Önökhöz, s honlapunkon a kéviselők bemutatkozása után bárki elolvashat!

Most mindannyiunk számára fontos, hogy együttműködni képes, kreatív képviselők dolgozzanak a testületben.

Tisztelettel:

Szlahó Csaba polgármester

Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Egész Vecsésről, azon belül az 1. számú választókerületről is elmondható, hogy folyamatosan fejlődik,
szépül. Persze van még bőven tennivaló. A vecsési MÁV állomás felújítása már évek óta sürgető probléma.

Ezzel kapcsolatosan friss hír, hogy az épület és környéke bekerült az „50 megújuló állomás”elnevezésű karbantartási programba, amelynek eredményeképpen a közeljövőben végre városunkhoz méltó vasútállomás fogadja az utazóközönséget.

A lakosság régóta igényli, hogy az önkormányzat a lakótelepi gyalogátkelőhelynél jelzőlámpát szereljen fel, ennek mielőbbi kivitelezését szorgalmazni fogom.

Folytatódik járdaépítési program, továbbá a lakótelepi játszótér korszerűsítése. Egyre súlyosabb probléma, hogy a közeli benzinkútnál illetve a lakótelepen sokan parkolnak olyanok, akik utána repülőre szállnak és napokig foglalják a helyeket. Ezt is szeretnénk megnyugtatóan rendezni.

Mint a Vecsési Ipartestület irodavezetője rálátásom van a helyi vállalkozások helyzetére, problémáira, terveim szerint őket is képviselem megválasztásom esetén a képviselő-testületben.

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazatukkal támogassanak október 13-án!

Skribekné Komár Ágnes 1. választókörzet

Skribekné Komár Ágnes
Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Szlahó Csaba 2. választókörzet

Szlahó Csaba 2. választókörzet

Két évtizede tisztelnek meg bizalmukkal a 2. számú választókerületben élők. E húsz év alatt jelentős változásokon ment át ez a városrész. A komfortos kisváros kialakításában nagyot lépünk előre, ennek „nyomait” választókerületem is viseli.

Amennyiben ismét bizalmat szavaznak nekem, szorgalmazom az út- és járdaprogram folytatását, előre véve a városközpont utcáit (pl. Kisfaludy utca és Vértesi utca) illetve a kerékpárutak építését a szomszédos települések irányába. Időszerű volna a város tulajdonában álló, elavult ingatlanok hasznosítása (posta és JAM ház) is, melyekre határozott elgondolásaink vannak. Mindenki számára érzékelhető, hogy a gépjárműforgalom túlnőtte útjaink kapacitását, ezért olyan hathatós forgalomtechnikai intézkedéseket kell tennünk, mely növeli a közlekedés biztonságát.

Eddigi bizalmukat megköszönve kérem, támogassanak szavazatukkal október 13-án!

Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Először is köszönöm, hogy az itt élőket képviselhettem az elmúlt öt évben. Úgy gondolom, sok problémát sikerült megoldanunk, de van még bőven feladat, melyek elvégzésére megválasztásom esetén készen állok.

A következő ciklusban a Rózsa utca egy szakaszát, a Sziget utcát és közt szeretnénk felújítani, az utca
szélesítésével és a vízelvezetés kiépítésével egyidejűleg.

A járdaépítéseket főleg azokban az utcákban szeretnénk folytatni, melyek átmenő gyalogos forgalmat bonyolítanak. Célunk, hogy a „falu” hajdani főtere, a Hősök Ligete rendezett parkká váljon, hiszen ezzel
tartozunk alapító őseinknek is. Az Iskola utca és Fő út kereszteződésében található gyalogátkelőhelyet
jelzőlámpával tesszük biztonságosabbá. Az Epresben található játszótérhez térfigyelő kamera  ihelyezését
tervezzük.

A nemzetiségi önkormányzattal együttműködve a Grassalkovich Iskola ebédlője bővül és korszerűsödik.

Frühwirthné Halász Melinda 3. választókörzet

Frühwirthné Halász Melinda 3. választókörzet
Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

dr. Lugosi Mária 4. választókörzet

dr. Lugosi Mária 4. választókörzet

A képviselő-testület munkájában több, mint 15 éve veszek részt, emellett a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként is tevékenykedem. Eddigi célom változatlan: szeretném, hogy az itt élők otthonuknak érezzék ezt a várost.

Két legfontosabb feladatomnak tartom a járdaépítések folytatását, valamint a Kisállomás területének megnyugtató rendezését és az ottani parkolók kamerákkal való felszerelését. A vecsési civil szervezetek, többek között énekkarok, tánccsoportok támogatását továbbra is szorgalmazom. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal és az önkormányzat saját ösztöndíj pályázatával továbbra is segíteni kívánom a hátrányos helyzetű vecsési fiatalok továbbtanulását.

Rendszeresen támogatjuk a Rákóczi Szövetséget, mely a határon túli magyar gyermekek beiskolázását segíti. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként részt veszek a vecsési sváb kultúra, a német hagyományok megőrzésében.

Ahogy eddig is tettem, továbbra is szívesen segítek a hozzám forduló lakosok problémáinak megoldásában.

Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Mozgalmas öt évet tudhatunk magunk mögött, melynek mindegyike hozott a lakosság számára pozitív, jól látható változásokat. Vecsés a fejlődés városa, és ez a fejlődés nem állhat meg!

Amit a következő ciklusban mindenképp szeretnék folytatni: út- és járdaépítés, forgalomtechnikai beruházások megvalósítása a biztonságosabb közlekedés érdekében, valamint az Erzsébet téri körforgalom és a lakóparki játszótér felújítása.

A Sándor tanyán lévő sportcentrum kialakítása és a futópálya meghosszabbítása is terveim között szerepel. Aki ismer, az tudja, hogy a környezetvédelem a szívügyem. Ennek szellemében a fásítási program folytatódik, bővítjük a madártanösvényt és és az összekötőig meghosszabbítjuk a patak menti fasort.

Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy a további ötleteket és javaslatokat is megvalósíthassuk, ezáltal az 5. számú választókerületet még szebbé, zöldebbé, otthonosabbá tehessük!

Köszönöm eddigi bizalmukat és várom a folytatást!

Várszegi Csaba 5. választókörzet

Várszegi Csaba 5. választókörzet
Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Kovács Márton 6. választókörzet

Image

Először indulok képviselő-jelöltként a városban, ugyanakkor az önkormányzati munka nem idegen számomra. Mindig is igyekeztem tevékenyen részt venni a helyi közéletben. Tíz éve vagyok tagja az önkormányzat Gazdasági Bizottságának, emellett a Vecsési Városgondnok Kft. felügyelő bizottságának is.

Büszke vagyok, hogy így részese lehettem az Andrássy- telepen elért fejlesztésekben.

Örömmel tölt el, hogy nálunk épült meg az ország legkorszerűbb mentőállomása és a XXI. század követelményeinek megfelelő Alapellátási Központ. Szívügyem a felújított és megszépült Erzsébet tér, a korszerűsített Andrássy Iskola illetve a Bálint Ágnes Óvoda folyamatos fejlesztése.

A következő ciklusban szeretném, ha megújulna az Erzsébet tér útburkolata. Szorgalmazni fogom a jardépítések és az útrekonstrukciók folytatását, valamint kerékpárutak létesítését. Oktatási intézményeink leterheltsége miatt új parkolókat kell kialakítani és az útburkolatot meg kell újítani a Deák Ferenc és Toldy Ferenc utcában. Szeretném, ha Vecsés továbbra is a fejlődés városa maradna és önkormányzati képviselőként aktív részese lehetnék egy modern, élhető és környezettudatos település életének.

Kezünkben a jövőnk!

Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Tisztelt Lakótársaim! Tervek, megnyert pályázatok, beruházások jellemezték az elmúlt ciklust, azonban nem lehetünk elégedettek, nem dőlhetünk hátra, elvégzendő feladat még van bőven, amit csak közösen tudunk megvalósítani. Minőségi változást jelent majd a testnevelés oktatásban és a sportolási lehetőségek terén egyaránt a Halmi telepi általános iskola mellé épülő kézilabda munkacsarnok (tornaterem). A Halmy-tér teljes mértékben átalakul, mégpedig oly módon, hogy a komplexumhoz kellő számú parkolóhelyet létesítünk és egy vadonatúj játszóteret is építünk. Ebben a városrészben is komoly gondot okoz a nagy gépjárműforgalom, így a belső forgalomtechnikai terv átalakításra szorul. Ennek keretében gyalogátkelőhelyet létesítenénk a Lőrinci utcában, valamint a Lőrinci és Lincoln utca kereszteződését is biztonságossá kívánjuk tenni. Az iskola udvara, kerítése, illetve a járda is felújításra szorul. Természetesen az út- és járdaépítéseket folytatjuk, ahol szükséges, ott a vízhálózat modernizálásával egybekötve. A családias hangulatú Halmi Napokkal kapcsolatosan a visszajelzések biztatóak, a közösségépítés így továbbra is kiemelt célom lesz.

Szeretném megköszönni a lakótársaimnak az eddigi támogatást, és amennyiben továbbra is megkapom a
bizalmat, azon fogok dolgozni, hogy Mi Halmi tériek is büszkék lehessünk városunkra és településrészünkre.

Czibolya Zoltán 7. választókörzet

Czibolya Zoltán 7. választókörzet
Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Alattyányi István 8. választókörzet

Alattyányi István 8. választókörzet

Tisztelt Választópolgár!

Az elmúlt öt év meghatározó volt a Halmi-telep számára. A ciklus végére elértük, hogy minden utca aszfaltburkolatot kapott és folytatódtak a járdaépítések.

Fontos feladatunk a jövőben, hogy a 0202-es út építése elkezdődhessen. Az kivitelezéséhez a pénzeszközök rendelkezésre állnak, engedélyes tervvel rendelkezünk. A jogi és tulajdoni háttér tisztázása folyamatban van, amint ezzel végeztünk, elindulhat a közbeszerzési eljárás, majd az építkezés.

Terveink szerint a Dózsa György úti sportpályát igazi családi szabadidőközponttá alakítjuk át. Fontos, hogy a város gazdálkodása továbbra is stabil maradjon, valamint hogy a város intézményei kiegyensúlyozottan működjenek.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt időszakban az Önök érdekeit képviselhettem itt a városban és Pest megyében egyaránt. Bízom abban, hogy az Önök támogatásával ezt a munkát továbbra is folytathatom.kell tennünk, mely növeli a közlekedés biztonságát.

Eddigi bizalmukat megköszönve kérem, támogassanak szavazatukkal október 13-án!

Kérjük október 13-án szavazatával támogassa Szlahó Csaba polgármestert és a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

„EGYÜTT, MI VECSÉSIEK” PROGRAM 2019

Search